Jan van Laanen

Functie: Voorzitter Dagelijks Bestuur, Lid werkgroep Client.


Jan van Laanen (bouwjaar 1948), sinds 2013 met pensioen. Ik ben geen "achter de geraniums" type. Ik steek een deel van mijn gelukkig nog ruimschoots aanwezige energie graag in maatschappelijk relevante activiteiten. Deze relevantie is kenmerkend voor het advieswerk van de SMO-Raad. Ik ben er trots op dat ik voorzitter mag zijn van deze zeer gemotiveerde club van vrijwilligers.

Albert Houkes

Functie: 

Secretaris Dagelijks Bestuur, 2e secretaris van de werkgroep WMO en Organisator klankbordgroep.


Bij het bereiken van m'n pensioen had ik na 47 jaar bouw- en woonwereld zin om iets heel anders te gaan doen. De Wmo-raad (nu SMO-Raad) zocht een secretaris en in 2012 ben ik aan die uitdaging begonnen. Inmiddels doe ik dit werk met heel veel plezier al bijna 6 jaar en heb me voorgenomen dat als ik het secretariaat opgeef, hetgeen binnen afzienbare tijd zal zijn, wel betrokken wil blijven bij het goede, zinvolle en dankbare werk (meedenken over en adviseren binnen het Sociaal Domein) dat de SMO-Raad doet.

Kees Hoogervorst

Functie:

Penningmeester Dagelijks Bestuur


Nadat ik 35 jaar met plezier als huisarts in Brunssum heb gewerkt, ervaar ik het als zinvol om mijn opgebouwde ervaring met de Eerstelijns Zorg en met de andere eerstelijnsvoorzieningen in te zetten bij het kritisch beoordelen van de veranderingen die ons vanuit de Overheid worden opgelegd. Daarbij is het ook verfrissend om het beleid nu met de Gemeente voor Brunssum te kunnen vormgeven binnen de ruimte die ons geboden wordt. Ik ben in 2014 tot de SMO Raad toegetreden.

Jos Moonen

Functie:

Voorzitter werkgroep Participatie


Geboren in 1948 en na mijn pensionering als bedrijfsjurist sinds 2015 lid van de SMO-raad. Brunssum kent veel mensen die in armoede leven. Mijn drijfveer is een actieve bijdrage te leveren aan het verminderen van deze armoede door het gemeentelijk beleid voor deze groep continu te volgen en zo mogelijk helpen te verbeteren. Ook het terugdringen van de hoge laaggeletterdheid hoort hierbij.

Jim Frenken

Functie: Voorzitter werkgroep Jeugd & Gezin, Lid van de werkgroep PR.


Sinds mijn pensioenering (2014) ben ik actief als vrijwilliger op maatschappelijk en sportief terrein. Mijn lidmaatschap van de SMO-Raad sluit daar goed op aan.

Martha Keuzenkamp

Functie: 1e secretaris en voorzitter van de werkgroep WMO, Notulist Raadscollege  en Organisator klankbordgroep.


Geboren in 1953 en sinds januari 2011 bij de WMO (nu SMO)-raad als notulist. Sinds kort maak ik ook deel uit van de werkgroep WMO. Met name de mantelzorgers hebben mijn aandacht.

Roel Hendrix

Functie: Voorzitter van de werkgroep werk- en inkomen


Mijn naam is Roel Hendrix en ik ben sinds 2012 lid van de SMO-Raad. Na eerst een tijdje alle beleidsvelden gevolgd te hebben, ben ik tot de conclusie gekomen, dat mijn interesse vooral naar werk en inkomen gaat en ik ben dan ook een aantal jaren voorzitter van de werkgroep werk en inkomen.  Deze werkgroep volgt de beleidsontwikkelingen van het armoede- en minimabeleid op de voet en kritisch en indien nodig adviseren wij de Gemeente op dit gebied. Ook volgen wij de ontwikkeling van Betere Buren. Dit is in het kort hetgeen ik, samen met de werkgroep, binnen de SMO-Raad doe. Ik hoop, als mijn gezondheid dit toelaat, dit werk nog lang te mogen doen.