• 1 Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (TCG)
  • 2 SMO-raad Brunssum is gestart met klankbordgroep!
  • 3 Spectaculaire daling chronisch zieken in Brunssum?
  • 4 Jaarverslag WMO-Raad Brunssum 2015
  • 5 Zorgverzekering
  • Gemeente Brunssum
  • CMWW
imageDe Gemeente Brunssum voert in nauw overleg met de SMO-Raad Brunssum de Wmo-, Jeugd- en Participatiewet uit. De SMO-Raad heeft hiervoor voortdurend contacten met een aantal gemeentelijke personen en instanties waarover onder “lees verder” veel meer valt te ontdekken

Lees verder
imageHet Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk - CMWW - staat voor zelfredzaamheid en burgerkracht. Het CMWW stimuleert inwoners van Brunssum en Onderbanken om mee te doen en actief betrokken te zijn bij de samenleving. CMWW is waar mensen zijn

Op de volgende pagina ziet u de raakvlakken tussen CMWW en de SMO-Raad.

Lees verder