Wat doet de SMO-Raad?

De SMO-Raad komt op voor de burgers in Brunssum die zorg, steun of hulp nodig hebben.

Hoe doet de SMO-Raad dat?

De Raad volgt de uitvoering van de sociale wetten in Brunssum. Ze geeft commentaar op het beleid dat de gemeente uitstippelt. De uitvoering van het sociale beleid krijgt alle aandacht. Is er aanleiding, dan geeft de Raad advies, gevraagd of ongevraagd. Wat is de SMO-Raad? De Raad is onafhankelijk. Ze geeft de gemeente advies en informatie Dat doet ze als er om gevraagd wordt, maar ook op eigen initiatief. De Raad blijft buiten de politiek. Ze neemt geen politieke standpunten in.

Hoezo SMO?

De afkorting SMO staat voor Sociaal-Maatschappelijke Ondersteuning, vandaar de naam SMO-Raad. In andere gemeenten heet zo'n orgaan soms WMO-Raad. Die naam is afgeleid van de wet WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning. Andere belangrijke wetten zijn de Jeugdwet en Participatiewet.

Wie zitten in de SMO-Raad?

De leden van de Raad zijn betrokken Brunssummers. Met de werkgroepen erbij gaat het om ongeveer dertig onafhankelijke vrijwilligers.

Tenslotte, maar niet op de laatste plaats:

De SMO-Raad wil namens de inwoners spreken. Daarom heeft ze grote belangstelling voor de ervaringen in Brunssum met de uitvoering van het sociale beleid. Hoe gaat het met de praktijk van zorg en steun in Brunssum?

Reageren?

Heeft u een vraag of een opmerking? Maak dan gebruik van het contactformulier of het e-mailadres.