Naast de gemeente zijn veel landelijke, provinciale en gemeentelijke organisaties werkzaam binnen het Sociaal Domein, de SMO. De SMO-Raad Brunssum heeft dan ook met veel organisaties contacten, ontvangt daarvan nieuwsbrieven en kan ook veel informatie verkrijgen bij deze instanties. Links naar een aantal van de belangrijkste partners binnen het werk van de SMO-Raad Brunssum treft u onderstaand aan. Op deze sites vindt men informatie over de opzet, doelen en werkvelden van deze organisaties, en waar van toepassing ook links naar de nieuwsbrieven.

  • Default
  • Alfabetisch
Meer laden houdt SHIFT toets vast load all