Inwoners van de gemeente Brunssum kunnen terecht bij één loket voor zorg, jeugd en uitkering: het loket Sociaal Centraal. Het loket is op werkdagen open van 10 tot 12 uur.

De gemeente Brunssum biedt hulp en ondersteuning aan mensen die kwetsbaar zijn of met tegenslag te maken krijgen. Ze kunnen bij de gemeente terecht voor een uitkering, jeugdhulp, hulpmiddelen als een rollator, hulp in de huishouding, schuldhulpverlening en nog meer.

 

Soms zijn er meerdere hulpvragen. Men kan bijvoorbeeld schulden hebben naast vragen rond opgroeiende kinderen. De gemeente Brunssum wil voorkomen dat deze mensen bij verschillende loketten moeten aankloppen. Door de hulp te bundelen bij één loket kunnen mensen sneller en beter worden geholpen.

Wethouder Servie L’Espoir (Zorg): “Een bekende uitdrukking luidt: een ongeluk komt nooit alleen. Dat geldt ook voor veel mensen. Daar zie je een stapeling van problemen, en dus van hulpvragen. Met de nieuwe één-loket-gedachte zeggen we tegen al die mensen: voortaan komt in Brunssum ook de hulp niet meer alleen. We gaan daar integraal naar kijken. Bijvoorbeeld: iemand heeft moeite om werk te vinden. Misschien heeft dat wel te maken met zijn schulden. Dus je kijkt in samenhang naar wat er speelt bij iemand, of bij een gezin. Zo zijn we beter in staat om passende oplossingen te bieden”.

Wethouder Hugo Janssen (Jeugd en Sociale Zaken) benadrukt dat de nieuwe werkwijze ook prettiger is voor de mensen die aankloppen voor hulp. “Je hoeft je verhaal maar één keer te vertellen. Vervolgens gaan de loketmedewerkers op zoek naar de hulp die bij je past. Je wordt dus niet meer van loket naar loket gestuurd. Wij leggen de verbanden en regelen de contacten. Je wordt als het ware ontzorgd. Door die samenwerking achter de schermen krijgen we ook een veel beter beeld van een situatie en kunnen we echt maatwerk bieden”.

Het nieuwe loket Sociaal Centraal is gevestigd in de ruimte van ISD BOL náást de gemeentewinkel, Lindeplein 1 in Brunssum. Het loket is op werkdagen in de ochtend open van 10 tot 12 uur. 

Voorlopig kunt u nog gebruik maken van de telefoonnummers: 

Zorg: (045) 527 8630 

Jeugd: (045) 527 8430 

Uitkering en minimaregelingen: (045) 525 3747