Bij de start van het nieuwe jaar keek de SMO-Raad naar de voorgenomen activiteiten in 2019 en de verdeling daarvan over de werkgroepen. Een planning van de activiteiten werd opgesteld.

Het eerste kwartaal van het jaar was ook een uitstekend moment om de doelstelling van de SMO-Raad Brunssum nog eens aan de orde te stellen. Heeft de Raad dezelfde taken als in de voorgaande jaren? Is de Raad voldoende geïnformeerd en betrokken bij de ontwikkelingen op sociaal terrein in Brunssum?

De SMO-Raad Brunssum verdiepte zich in de belangenbehartiging van patiënten in de geestelijke zorg. Truus Bijker informeerde de Raad uitgebreid hierover. Truus is Familie­vertrouwenspersoon Zuid-Limburg bij de gelijknamige landelijke stichting. Die stichting biedt informatie, advies en steun aan familie en betrokkenen van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Het Jaarverslag 2019 van de SMO-Raad Brunssum werd opgesteld en verspreid.