Het jaarverslag geeft een overzicht gegeven van de voornaamste ontwikkelingen en resultaten van SMO-Raad Brunssum in 2018. Aan de orde komen onder andere:

  • Taken SMO-Raad Brunssum
  • Samenstelling en activiteiten      
  • Masterplan/kadernota 2018-2022                                                                           
  • Financieel verslag        

Het complete jaarverslag is hier te downloaden.