De SMO-Raad Brunssum vindt het belangrijk dat mensen die gebruiken maken van het sociale domein, daarbij bijgestaan kunnen worden door onafhankelijke clientondersteuning. Deze zogenaamde onafhankelijke cliëntondersteuning kreeg op 23 oktober in Heerlen aandacht op een regionale bijeenkomst georganiseerd door PSD (Parkstad Limburg Sociaal Domein). De SMO-Raad Brunssum nam hieraan deel.

Voor het functioneren van de SMO-Raad Brunssum is de beschikking over informatie over het sociale terrein wezenlijk. Daarom heeft de SMO-Raad een wensenlijst opgesteld van zaken die zij graag willen volgen. Deze opsomming is voorgelegd aan de gemeente Brunssum.

Tijdens de klankbordgroep van 15 november is gesproken over de tegemoetkoming voor ernstig zieken en de ervaren drempel bij gemeente en ISD-BOL. Daarnaast is samen vooruitgekeken naar het schouwen van de toegankelijkheid in 2019 in onze gemeente.

Op 10 december vond een bijeenkomst onder het motto “Ontmoeten doet er toe” plaats. De SMO-Raad Brunssum nodigde voor deze bijeenkomst ambtenaren en wethouders uit, plus lokale sociale organisaties (CMWW, Steunpunt Mantelzorg). De bijeenkomst in Concordia werd druk bezocht. Daarmee werd minstens een van de doelen - het verder verbeteren van de contacten – bereikt. Het doel is om twee keer per jaar een ontmoeting te organiseren met de partijen om samenwerking te verbeteren.