In de Klankbordgroep zitten burgers uit onze gemeente met ervaring of deskundigheid op het gebied van maatschappelijke steun. Daarbij gaat het onder andere over de WMO, de Participatiewet, de Jeugdwet en de informele zorg/mantelzorg.

Door te luisteren naar de mensen van de Klankbordgroep wil de SMO-Raad beter weten wat speelt in Brunssum. Hoe werken de afspraken en regelingen van de gemeente in de praktijk? De kennis van de klankbordgroep gebruikt de SMO-Raad bij de adviezen aan de gemeente over het beleid (gevraagd advies maar soms ook ongevraagd advies).

De Klankbordgroep komt enkele malen per jaar in een informele sfeer bij elkaar. Tussendoor helpen de leden de SMO-raad met hun kennis en ervaring.

Daarnaast helpen de leden van de klankbordgroep bij het “schouwen” van de toegankelijkheid in de gemeente. Hun ervaringskennis en deskundigheid is daarbij onmisbaar.

De Klankbordgroep zoekt altijd versterking. Met name ervaring met de Jeugdwet is nog beperkt vertegenwoordigd.