Sinds enkele jaren besteedt de SMO-raad aandacht aan de toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimtes in Brunssum. Dat doet ze door “schouwen”. Basis daarvoor is de Wet op de toegankelijkheid.

De wet in het kort: Alle mensen zijn gelijk en voor iedereen gelden dezelfde rechten. Om mensen met een beperking gelijke rechten te geven moet men hen extra beschermen. Ze hebben recht op dezelfde behandeling. Alle gebouwen en voorzieningen moeten ook gemakkelijk toegankelijk voor hen zijn.

Elk jaar worden in Brunssum enkele schouwen georganiseerd. De toegankelijkheid van gebouwen wordt dan kritisch bekeken aan de hand van landelijk opgestelde lijsten. Maar we werken vooral met boerenverstand en bovenal met ervaringskennis en deskundigheid. Knelpunten worden geïnventariseerd. Vervolgens gaan we met de gemeente en andere betrokken partijen aan de slag om waar nodig en mogelijk verbeteringen aan te brengen. Soms lukt het om snel zaken af te handelen. Maar soms is moet je een lange adem hebben om tot verbeteringen te komen.

Ons streven is om in de toekomst steeds meer betrokken te worden bij de start van nieuwe projecten. Zo kan onze (ervarings)kennis van meet af aan meegenomen worden.