De SMO-Raad van Brunssum heeft na de vakantie haar activiteiten weer hervat. De belangrijkste onderwerpen in het 3e kwartaal waren laaggeletterdheid en openbare gebouwen.

De gemeente Brunssum maakte een plan om de laaggeletterdheid aan te pakken. De SMO-Raad gaf commentaar op dit plan.

De SMO-Raad kijkt kritisch naar nieuwe openbare gebouwen in Brunssum. Toegankelijkheid en veiligheid zijn belangrijke onderdelen van zo’n “schouw”. De SMO-Raad heeft de afgelopen jaren 6 schouwen uitgevoerd. Dat leidde tot adviezen die soms beter opgepakt hadden kunnen worden. Daarom heeft de SMO-Raad de aanbevelingen nog eens op rij gezet voor de gemeente.