De sociale adviesraden uit Zuid-Limburg richten zich op de actuele stand in de jeugdhulp. Op 19 juni kwamen ze in Heerlen bijeen om kennis en ervaring te delen. Ook bespraken ze verdere samenwerking.

Sprekers waren Leo Raets (gemeente Kerkrade), Peter Meulenberg (zelfstandig adviseur), Cyril Laugs (Clic) en Martijn Konings, Raymond Gorissen en Guido Smaniotto (Jeugdhulp Scoor). Afgesloten werd met een actieve discussie door de veertig deelnemers. Jan van de Venne (CMWW) zorgde voor een ordelijk verloop van de bijeenkomst.

Het overleg krijgt een vervolg op 23 oktober. Centraal thema is dan onafhankelijke clientondersteuning.