JaarVerslag2017In het jaarverslag 2017 wordt een overzicht gegeven van de voornaamste ontwikkelingen en resultaten van SMO-Raad Brunssum. Hierbij komen de volgende zaken aan de orde:

-Taken SMO-Raad (Statuten en Verordening)

-Samenstelling SMO-Raad Brunssum

-Activiteiten 2017 SMO-Raad Brunssum

-Jaarverslagen  werkgroepen

-Financieel verslag van de penningmeester over 2017

-Beleidsplan SMO-Raad Brunssum 2018 e.v.

Het complete jaarverslag is hier te downloaden.