MantelOp dinsdag 24 oktober 2017 werd door het Platform Mantelzorg Limburg (PML) de prijs voor ‘meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg’ uitgereikt aan de gemeente Brunssum.

Twee jaar geleden, in 2015, behaalde Brunssum nog de tweede plaats, vorig jaar een derde plaats. De eerste prijs dit jaar is een bekroning voor de inspanningen van Brunssum om, samen met

maatschappelijke partners, een goed beleid voor de lokale informele zorg te ontwikkelen en tot uitvoering te brengen.

De eretitel ‘meest mantelzorgvriendelijke gemeente’ wordt door het PML sinds 2012 jaarlijks uitgereikt in het kader van de viering van de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar vond de uitreiking plaats in Horst a/d Maas, de winnaar van vorig jaar. In totaal waren 16 gemeenten genomineerd voor de titel ‘meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg’.

Regisseur en verbinder

Naar het oordeel van het PML slaagde Brunssum er afgelopen jaar als beste in om aandacht voor mantelzorg en mantelzorgers in te bedden in het gemeentelijk Wmo-beleid. Verder schrijft de PML in het juryrapport dat Brunssum, bij het ondersteunen van mantelzorgers, de juiste verantwoordelijkheid neemt en succesvol opereert als regisseur en verbinder. De gemeente faciliteert bewoners, partners en maatschappelijke organisaties bij het ondersteunen van mantelzorgers. Tegelijk biedt de gemeente een waaier aan voorzieningen waardoor kwetsbare inwoners langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Een bijzondere vermelding krijgen de preventieve huisbezoeken. De gemeente bezoekt oudere mensen thuis om mogelijke toekomstige knelpunten in beeld te brengen. Op basis daarvan kan de gemeente gerichter en beter ondersteuning op maat bieden. Volgens het PML is er “in Brunssum oog voor eenieder, een zorgzame samenleving waarbij ook mantelzorgers meetellen en meedoen”.

Mantelzorgboom

Met de eretitel ‘meest mantelzorgvriendelijke gemeente’ ontvangt de gemeente Brunssum een Mantelzorgboom. Deze wordt in november 2017 in de gemeente Brunssum geplant. De Mantelzorgboom is een lindeboom. Deze boom, met lichtgroen, hartvormig blad, is het symbool van een goed mantelzorgbeleid.