SocialeStaatVanNederland2017 V2In De sociale staat van Nederland (SSN) beschrij¬Ź en analyseert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) sinds 2001 de ontwikkeling van de kwaliteit van leven van de Nederlandse bevolking en van verschillende groepen in de samenleving. Dat doen we aan de hand van kerncijfers over de levensdomeinen onderwijs, arbeid, inkomen, gezondheid, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie, sociale veiligheid, huisvesting en woonomgeving.

Daarbij beschrijven we niet alleen de objectieve situatie, maar gaan we ook in op de opinies van burgers en hun kijk op het leven: hoe is het gesteld met het vertrouwen in bijvoorbeeld de politiek en hoe tevreden zijn mensen met hun leven?

Het hele document is hier te downloaden.