Jaarverslag 2022

Via bovenstaande link kunt u het Jaarverslag 2022 lezen.

Na corona was 2022 weer een jaar van adviezen uitbrengen, vergaderen intern en extern met wethouders en beleidsambtenaren, bijeenkomsten met de Klankbordgroep, bijeenkomsten werkgroepen Participatie, Wmo, Jeugd en Gezin, PR etc.

Ook in 2023 gaan wij en zijn we al, met frisse moed ertegenaan.

Mocht u vragen hebben n.a.v. dit Jaarverslag 2022 dan kunt u die stellen in het contactformulier.

Veel leesplezier.