Het jaar 2021 was - net als 2020 - voor de SMO-Raad Brunssum een typisch Coronajaar. De SMO-Raad en haar werkgroepen kwamen minder dan gebruikelijk bij elkaar. Het interne bestuurlijke overleg en het bestuurlijk overleg met de gemeente (bestuur en betrokken wethouders en coördinerend ambtenaar Sociaal Domein) konden in aangepaste vorm wel voortgezet worden.

De samenwerking met de wethouders en de beleidsambtenaren binnen het Sociaal Domein ontwikkelde zich ook in 2021 positief. Maar het verloop bij de ambtenaren bemoeilijkte de samenwerking. Vooral Raadscollege en werkgroepen hadden daar last van. Er konden weinig schriftelijke adviezen op eindversies van beleidsnota’s worden gegeven. De Raad krijgt adviesaanvragen zo laat dat tijd ontbreekt voor een degelijk advies. De verordening geeft hiervoor een termijn van 6 weken. Deze termijn wordt veelal niet gehaald.

Adviezen in uiteenlopende vorm werden onder andere gegeven over:

  • Bijstandsfraude
  • Beschermd Wonen
  • Herinrichting omgeving Clemensdomein
  • Lokale inclusie
  • Armoedebeleid en Minima
  • Verordening Wmo

Schriftelijke adviezen zullen op deze website gepubliceerd worden.

Veel activiteiten stonden door Corona in 2021 op een laag pitje. De Klankbordgroep - een belangrijke informatiebron voor actuele sociale onderwerpen - kon niet bijeenkomen. Ook het bestuurlijk overleg met het CMWW vond niet plaats. Een geplande themabijeenkomst in november over de veranderende rol van adviesraden moest afgelast worden.

[Koppeling naar het volledige jaarverslag]