Brunssum heeft een nieuwe gemeenteraad. De SMO-raad wil met de nieuwe raadsleden en het college van burgermeester en wethouders de goede samenwerking voortzetten. Want op het sociaal terrein is in Brunssum nog genoeg te doen. Die aandachtspunten heeft de SMO-Raad samengevat in een open brief aan de politieke partijen.

De SMO-Raad (voluit de Raad voor de Sociaal-Maatschappelijke Ondersteuning) brengt in een open brief de belangrijkste punten voor de komende jaren onder de aandacht van alle politieke partijen in Brunssum. Ze hoopt dat die zaken een plek krijgen in het nieuwe coalitieakkoord.

De volledige brief is hieronder te lezen. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

  • Corona herstelbeleid
  • Inspelen op bovenlokaal beleid
  • Wijkgericht werken
  • Versterking van de rol van onze klankbordgroep
  • Laaggeletterdheid

 

Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Dan kunt u gebruik maken van dit formulier. Wij zullen dan zo snel mogelijk reageren op uw opmerking.

Dit contactformulier is niet bedoeld voor het aanvragen van individuele voorzieningen. Hiervoor verwijzen wij u naar de Gemeente Brunssum: 045-527 85 55 of het Zorgloket van de Gemeente Brunssum
Vul dit veld in
Vul dit veld in
Vul dit veld in
Invalid Input

Download "Openbrief"