Bij het opstellen van het vorige kwartaalverslag dachten we dat de activiteiten als vanouds opgepakt konden worden. Dat viel dus tegen. Toch is weer het een en ander te melden.

Het zittende College van Burgermeester en wethouders en de SMO-Raad hebben nu 3 ½ jaar samengewerkt. Met de verkiezingen voor de gemeenteraad in zicht is er alle reden om terug en vooruit te blikken. In het periodieke overleg van College en SMO-Raad is dat dan ook gebeurd. Het College van B&W verneemt graag waar volgens de SMO-raad de komende tijd de prioriteiten liggen. De SMO-raad zal haar ideeën daarover ook voorleggen aan de partijen die aan de verkiezingen deelnemen.

Een voorstel tot wijziging van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is van commentaar voorzien. Het was een informeel advies aan de beleidsafdeling van de gemeente.  

De SMO-Raad uitte opnieuw kritiek op de rapportagemonitor van de gemeente Brunssum. Structuur, gegevens, conclusies en toelichting zijn onduidelijk en strijdig. Verbetering is toegezegd.

Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Dan kunt u gebruik maken van dit formulier. Wij zullen dan zo snel mogelijk reageren op uw opmerking.

Dit contactformulier is niet bedoeld voor het aanvragen van individuele voorzieningen. Hiervoor verwijzen wij u naar de Gemeente Brunssum: 045-527 85 55 of het Zorgloket van de Gemeente Brunssum
Vul dit veld in
Vul dit veld in
Vul dit veld in
Invalid Input