Het was gebruikelijk ieder kwartaal hier kort verslag te doen van de activiteiten van de SMO-Raad Brunssum. Daar is dit jaar de klad in gekomen. Hiermee pakken we de draad weer op. 

 

De SMO-Raad Brunssum kon in de eerste drie kwartalen van het jaar 2020 ondanks Corona-hinder redelijk functioneren, maar de activiteiten waren minder dan gebruikelijk. Daardoor is ook minder te melden. 

Een adequate Monitor van het Sociale Domein staat al lang op het verlanglijstje van de SMO-Raad. In juni is een concept-monitoringsverslag ontvangen van de gemeente Brunssum. De SMO-Raad heeft bij het concept enkele opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. Die zijn in september met medewerkers van de gemeente doorgenomen. 

De werkgroep Participatie heeft een reactie gegeven op de Brunssumse Evaluatie en herijking armoede­beleid en Minima Effect Rapportage 2020. Deze reactie is met de gemeente en het betrokken advies­bureau besproken.  

Een beleidsmedewerker van de gemeente gaf in het overleg van het Raads­college in september een toelichting op de nota Vrijwillige inzet in Brunssum 2020-2024. De SMO-Raad heeft vervolgens schriftelijke commentaar geleverd op de nota.