De SMO-Raad zette in 2019 in op verbetering van de samenwerking met wet­houders en de ambtenaren. Op die investering kijken SMO-Raad en gemeente tevreden terug. Het Bestuur overlegde opbouwend met betrokken wethouders. Ondanks personeelsverloop werken ambtenaren en SMO-leden steeds beter samen.

Door de versteviging van contacten kon de SMO-Raad veel adviezen vroeg geven. Bijna helemaal is afgestapt van schriftelijk advies op eindversies van beleidsnota's. Deze verandering werkt positief op kwaliteit en snelheid van de adviezen.

Nog niet alle aandachtspunten van de SMO-Raad zijn in 2019 gerealiseerd, zoals de monitoring van het Sociaal Domein. De Raad pleit voor een rapportage per kwartaal door de coördinerend wethouder in de vorm van kengetallen plus commentaar. 

2019 en 2020 staan in het teken van advisering bij het aanpassen van het beleid, de uit­voerings­plannen en verordeningen. Die aanpassing is beschreven in de kadernota Sociaal Domein 2018-2022, met de ondertitel: “Wij zijn Brunssum”.

Koppeling naar Jaarverslag in pdf