Vanaf 1 juli 2019 is in Zuid-Limburg een nieuwe werkwijze van kracht bij crisissituaties met jeugdigen. Dit is het gevolg van een aanbesteding door de 16 Zuid-Limburgse gemeenten vorig jaar. Aanleiding was het oplopende aantal jongeren dat - soms langdurig - in de crisisopvang verblijft. Onder meer door het inrichten van één integraal team wil men dit verbeteren zodat jeugdigen in crisis sneller geholpen worden. En als er tijdens een crisis een verblijfsplek noodzakelijk is, duurt dit bij voorkeur zo kort mogelijk met zo min mogelijk overplaatsingen. 

Meer informatie vind u op de website van Xonar

https://www.xonar.nl/nieuws/vanaf-1-juli-2019-zuid-limburg-de-crisishulp-jeugd-anders-georganiseerd/