Brunssumse jeugdzorg voorbeeldig

De Brunssumse jeugdhulp krijgt de beoordeling 'goed' door het Toezicht Sociaal Domein.

De Inspectie is met name lovend over de '1 Gezin 1 Plan 1 Regisseur' aanpak, waarbij sprake is van een succesvolle afstemming binnen de uitvoering van de hulp tussen gemeente, zorgprofessionals en het gezin. De Brunssumse praktijk ziet de Inspectie daarom als een voorbeeld voor de rest van Nederland.

https://www.brunssum.nl/bestuur_en_organisatie/nieuws_en_actualiteit/nieuwsberichten/Inspectie_Brunssumse_jeugdhulp_voorbeeld_voor_Nederland

Brunssum opent één zorgloket

Inwoners van de gemeente Brunssum kunnen terecht bij één loket voor zorg, jeugd en uitkering: het loket Sociaal Centraal. Het loket is op werkdagen open van 10 tot 12 uur.

De gemeente Brunssum biedt hulp en ondersteuning aan mensen die kwetsbaar zijn of met tegenslag te maken krijgen. Ze kunnen bij de gemeente terecht voor een uitkering, jeugdhulp, hulpmiddelen als een rollator, hulp in de huishouding, schuldhulpverlening en nog meer.

Lees meer...

Jaarverslag 2018 SMO-Raad Brunssum

Het jaarverslag geeft een overzicht gegeven van de voornaamste ontwikkelingen en resultaten van SMO-Raad Brunssum in 2018. Aan de orde komen onder andere:

  • Taken SMO-Raad Brunssum
  • Samenstelling en activiteiten      
  • Masterplan/kadernota 2018-2022                                                                           
  • Financieel verslag        

Het complete jaarverslag is hier te downloaden.

WMO Wijzer

zorgwettenOnlangs is de brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 – eenvoudig verteld’ verschenen. In deze brochure wordt in eenvoudige taal informatie en uitleg gegeven over vier wetten: Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. De brochure is gratis te downloaden. 

Lees meer...

De sociale staat van Nederland 2017

SocialeStaatVanNederland2017 V2In De sociale staat van Nederland (SSN) beschrij en analyseert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) sinds 2001 de ontwikkeling van de kwaliteit van leven van de Nederlandse bevolking en van verschillende groepen in de samenleving. Dat doen we aan de hand van kerncijfers over de levensdomeinen onderwijs, arbeid, inkomen, gezondheid, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie, sociale veiligheid, huisvesting en woonomgeving.

Lees meer...