Brunssum ‘meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg’

MantelOp dinsdag 24 oktober 2017 werd door het Platform Mantelzorg Limburg (PML) de prijs voor ‘meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg’ uitgereikt aan de gemeente Brunssum.

Twee jaar geleden, in 2015, behaalde Brunssum nog de tweede plaats, vorig jaar een derde plaats. De eerste prijs dit jaar is een bekroning voor de inspanningen van Brunssum om, samen met

Lees meer...

De sociale staat van Nederland 2017

SocialeStaatVanNederland2017 V2In De sociale staat van Nederland (SSN) beschrij en analyseert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) sinds 2001 de ontwikkeling van de kwaliteit van leven van de Nederlandse bevolking en van verschillende groepen in de samenleving. Dat doen we aan de hand van kerncijfers over de levensdomeinen onderwijs, arbeid, inkomen, gezondheid, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie, sociale veiligheid, huisvesting en woonomgeving.

Lees meer...

Zit Brunssum op het goede pad met de jeugdzorg?

TransitieJeugdzorgIn 2015 zijn belangrijke taken van het Rijk naar de gemeente gegaan. Zo’n verhuizing loopt zelden gladjes. Brunssum heeft zich ingespannen om de nieuwe taken op te pakken. Is dat goed verlopen? Liggen er nog leer- en pijnpunten? Nu het jaar 2015 ruim achter ons ligt, zouden we de stand van zaken moeten kunnen opmaken.

Lees meer...