WMO Wijzer

zorgwettenOnlangs is de brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 – eenvoudig verteld’ verschenen. In deze brochure wordt in eenvoudige taal informatie en uitleg gegeven over vier wetten: Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. De brochure is gratis te downloaden. 

Lees meer...

Belastingteam CMWW vrijwilligers 2018

CMWW VrijwillgersJaarlijks biedt het CMWW Brunssum & Onderbanken ouderen (55+) hulp bij hun belastingaangifte. Daarvoor staat een team van deskundige vrijwilligers klaar.

Zij zijn u graag van dienst bij het invullen en versturen van uw aangifte. U ontvangt een papieren exemplaar van de aangifte. Uiteraard gaat het belastingteam vertrouwelijk met uw gegevens om.

 

Lees meer...

Langdurige armoede verder toegenomen in 2016

ArmoedeHet aantal huishoudens dat vier jaar of langer van een laag inkomen moest rondkomen is verder toegenomen. In 2016 hadden 224 duizend huishoudens langdurig een laag inkomen, 15 duizend meer dan in 2015. Het risico op armoede was het hoogst in Rotterdam, Groningen en Amsterdam. Dit meldt het CBS in het rapport Armoede en sociale uitsluiting 2018.

 

Lees meer...

Brunssum ‘meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg’

MantelOp dinsdag 24 oktober 2017 werd door het Platform Mantelzorg Limburg (PML) de prijs voor ‘meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg’ uitgereikt aan de gemeente Brunssum.

Twee jaar geleden, in 2015, behaalde Brunssum nog de tweede plaats, vorig jaar een derde plaats. De eerste prijs dit jaar is een bekroning voor de inspanningen van Brunssum om, samen met

Lees meer...

De sociale staat van Nederland 2017

SocialeStaatVanNederland2017 V2In De sociale staat van Nederland (SSN) beschrij en analyseert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) sinds 2001 de ontwikkeling van de kwaliteit van leven van de Nederlandse bevolking en van verschillende groepen in de samenleving. Dat doen we aan de hand van kerncijfers over de levensdomeinen onderwijs, arbeid, inkomen, gezondheid, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie, sociale veiligheid, huisvesting en woonomgeving.

Lees meer...