Jeugdhulp Brunssum scoort goed

Klanten van de jeugdhulp in Brunssum zijn tevreden. Dat blijkt uit een onderzoek. Ze zijn tevreden over toegankelijkheid, kwaliteit en resultaat van de zorg.

De gemeente Brunssum voerde in 2018 voor de derde keer een tevredenheidsonderzoek uit onder klanten van de jeugdhulp. Doel is inzicht te krijgen in wat zij vinden van de hulp die zij hebben gekregen. Ook zoekt de gemeente mogelijkheden om zorg en hulp te verbeteren. Het eerste onderzoek vond plaats in 2016. 

Lees meer...

Brunssum opent één zorgloket

Inwoners van de gemeente Brunssum kunnen terecht bij één loket voor zorg, jeugd en uitkering: het loket Sociaal Centraal. Het loket is op werkdagen open van 10 tot 12 uur.

De gemeente Brunssum biedt hulp en ondersteuning aan mensen die kwetsbaar zijn of met tegenslag te maken krijgen. Ze kunnen bij de gemeente terecht voor een uitkering, jeugdhulp, hulpmiddelen als een rollator, hulp in de huishouding, schuldhulpverlening en nog meer.

Lees meer...

SMO-Raad Brunssum 1e kwartaal

Bij de start van het nieuwe jaar keek de SMO-Raad naar de voorgenomen activiteiten in 2019 en de verdeling daarvan over de werkgroepen. Een planning van de activiteiten werd opgesteld.

Het eerste kwartaal van het jaar was ook een uitstekend moment om de doelstelling van de SMO-Raad Brunssum nog eens aan de orde te stellen. Heeft de Raad dezelfde taken als in de voorgaande jaren? Is de Raad voldoende geïnformeerd en betrokken bij de ontwikkelingen op sociaal terrein in Brunssum?

De SMO-Raad Brunssum verdiepte zich in de belangenbehartiging van patiënten in de geestelijke zorg. Truus Bijker informeerde de Raad uitgebreid hierover. Truus is Familie­vertrouwenspersoon Zuid-Limburg bij de gelijknamige landelijke stichting. Die stichting biedt informatie, advies en steun aan familie en betrokkenen van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Het Jaarverslag 2019 van de SMO-Raad Brunssum werd opgesteld en verspreid.

Jaarverslag 2018 SMO-Raad Brunssum

Het jaarverslag geeft een overzicht gegeven van de voornaamste ontwikkelingen en resultaten van SMO-Raad Brunssum in 2018. Aan de orde komen onder andere:

  • Taken SMO-Raad Brunssum
  • Samenstelling en activiteiten      
  • Masterplan/kadernota 2018-2022                                                                           
  • Financieel verslag        

Het complete jaarverslag is hier te downloaden.

SMO-Raad Brunssum 4e kwartaal

De SMO-Raad Brunssum vindt het belangrijk dat mensen die gebruiken maken van het sociale domein, daarbij bijgestaan kunnen worden door onafhankelijke clientondersteuning. Deze zogenaamde onafhankelijke cliëntondersteuning kreeg op 23 oktober in Heerlen aandacht op een regionale bijeenkomst georganiseerd door PSD (Parkstad Limburg Sociaal Domein). De SMO-Raad Brunssum nam hieraan deel.

Voor het functioneren van de SMO-Raad Brunssum is de beschikking over informatie over het sociale terrein wezenlijk. Daarom heeft de SMO-Raad een wensenlijst opgesteld van zaken die zij graag willen volgen. Deze opsomming is voorgelegd aan de gemeente Brunssum.

Tijdens de klankbordgroep van 15 november is gesproken over de tegemoetkoming voor ernstig zieken en de ervaren drempel bij gemeente en ISD-BOL. Daarnaast is samen vooruitgekeken naar het schouwen van de toegankelijkheid in 2019 in onze gemeente.

Op 10 december vond een bijeenkomst onder het motto “Ontmoeten doet er toe” plaats. De SMO-Raad Brunssum nodigde voor deze bijeenkomst ambtenaren en wethouders uit, plus lokale sociale organisaties (CMWW, Steunpunt Mantelzorg). De bijeenkomst in Concordia werd druk bezocht. Daarmee werd minstens een van de doelen - het verder verbeteren van de contacten – bereikt. Het doel is om twee keer per jaar een ontmoeting te organiseren met de partijen om samenwerking te verbeteren.