Dag Van De Armoede

Tijdens “De Internationale Dag Van De Armoede” 17 oktober 2019 staan we in Limburg gezamenlijk op tegen armoede en de gevolgen daarvan. Ook in Brunssum doen we mee. Er wordt samen gekookt, gegeten en nagedacht hoe we armoede en de gevolgen daarvan kunnen aanpakken.

U bent van harte uitgenodigd om mee te doen aan de activiteiten, het gesprek aan te gaan of een hapje te eten.

Lees meer...

Crisishulp aan jeugdigen in Zuid-Limburg verandert

Vanaf 1 juli 2019 is in Zuid-Limburg een nieuwe werkwijze van kracht bij crisissituaties met jeugdigen. Dit is het gevolg van een aanbesteding door de 16 Zuid-Limburgse gemeenten vorig jaar. Aanleiding was het oplopende aantal jongeren dat - soms langdurig - in de crisisopvang verblijft. Onder meer door het inrichten van één integraal team wil men dit verbeteren zodat jeugdigen in crisis sneller geholpen worden. En als er tijdens een crisis een verblijfsplek noodzakelijk is, duurt dit bij voorkeur zo kort mogelijk met zo min mogelijk overplaatsingen. 

Meer informatie vind u op de website van Xonar

https://www.xonar.nl/nieuws/vanaf-1-juli-2019-zuid-limburg-de-crisishulp-jeugd-anders-georganiseerd/

SMO-Raad Brunssum 2e kwartaal

De werkgroep WMO overlegde met ambtenaren van de gemeente Brunssum. Aan de orde kwamen onder andere Klantervaringsonderzoek, Hulp Bij het Huishouden, de regeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Mantelzorg. De werkgroep is in gesprek met de gemeente over wat Brunssum kan en wil betekenen voor haar mantelzorgers.

De Klankbordgroep van de SMO-raad Brunssum komt regelmatig bij elkaar. De laatste bijeenkomst was op 23 mei 2019. Een kort verslag staat onder Nieuws op deze site.

De SMO-Raad Brunssum houdt de toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte in Brunssum in het oog. Eind mei was het Orionplein in Treebeek aan de beurt. Die schouw wordt ook beschreven onder Nieuws op deze site.

SMO-Raad Brunssum, voor Brunssum, Parkstad en Zuid-Limburg

Een steeds groter deel van het beleid op het gebied van het Sociaal Domein wordt op een bovengemeentelijk niveau (Parkstad, Zuid-Limburg) voorbereid. Dat heeft niets te maken met een mogelijk streven naar grotere gemeentelijke eenheden, maar alles met de overheveling van grote delen van het Sociaal Domein naar de gemeenten.

Vaak zijn gemeenten simpelweg genoodzaakt om samen te werken. Enkele voorbeelden:

  • Brunssum heeft geen jeugdgevangenis (die bevindt zich in Maastricht).
  • In Heerlen wonen veel méér verwarde personen dan in Brunssum (waardoor het verstandig is dat Brunssum beleidsmatig aansluit bij Heerlen).
  • De beleidskaders voor het arbeidsmarktbeleid in het kader van de Participatiewet (Iedereen doet mee) zijn in 2016 op Parkstadniveau vastgesteld.
  • Grote vervoerders sluiten met delen van Limburg één contract af en niet met afzonderlijke gemeenten. 

Deze ontwikkelingen betekenen dat adviesraden zoals de SMO-Raad Brunssum, met behoud van de lokale onafhankelijkheid, steeds meer onderling moeten gaan afstemmen met collega-adviesraden in Parkstad en Zuid-Limburg. 

Lees meer...