Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

Via bovenstaande link kunt u het Jaarverslag 2022 lezen.

Na corona was 2022 weer een jaar van adviezen uitbrengen, vergaderen intern en extern met wethouders en beleidsambtenaren, bijeenkomsten met de Klankbordgroep, bijeenkomsten werkgroepen Participatie, Wmo, Jeugd en Gezin, PR etc.

Ook in 2023 gaan wij en zijn we al, met frisse moed ertegenaan.

Mocht u vragen hebben n.a.v. dit Jaarverslag 2022 dan kunt u die stellen in het contactformulier.

Veel leesplezier.

 

 

Klankborden over het thema "Eenzaamheid"

De Klankbordgroep boog zich donderdag 3 november jl. in zaal Concordia over het thema "Eenzaamheid". In de Klankbordgroep praten burgers ca. 4x per jaar met elkaar over alle actuele sociale onderwerpen in Brunssum. De opkomst was goed en bestond uit een mix van verschillende leeftijden. 

Ook over dit thema viel heel wat te bespreken. Ook geen makkelijk onderwerp. Want wanneer ben je of voel je je eenzaam? Dat kan heel verschillend zijn en is heel persoonlijk. Ook in een relatie kun je eenzaam zijn en het is van alle leeftijden. Een ambtenaar van de gemeente Brunssum vertelde hoe de gemeente probeert de problematiek van eenzaamheid aan te pakken. Hiervoor worden o.a. verschillend acties ondernomen, zoals het organiseren van een kerstdiner. Ook worden er workshops gehouden voor professionals en vrijwilligers inzake het herkennen van eenzaamheid. Vraag is hoe de mensen te bereiken die eenzaam zijn.

Het onderwerp Eenzaamheid was het enige op de agenda, maar er werd ook teruggeblikt op de vorige bijeenkomst over het thema "Mantelzorg". Hiervoor hebben we een advies opgesteld, met de bevindingen vanuit de klankbordgroep en dit advies  naar de gemeente gestuurd. De Klankbordgroep is dan ook heel waardevol.

Het was kortom weer een informatieve bijeenkomst en ook uit deze bijeenkomst is een advies opgesteld en inmiddels naar de gemeente gestuurd. Het advies Eenzaamheid is te vinden onder het kopje "Adviezen". 

Wil je ook meepraten? Heb je onderwerpen die van belang zijn? Je bent dan van harte welkom en kunt contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In de tussentijd kijk eens wat je zelf kunt doen voor een eenzame medemens....

 

Klankborden over Mantelzorg

De Klankbordgroep boog zich donderdag 21 juli over de Mantelzorg. Het onderwerp was het enige op de agenda. Maar daarover bleek in zaal Concordia genoeg te bespreken. 

In de klankbordgroep praten gewone burgers vier keer per jaar met elkaar over alle actuele sociale onderwerpen In Brunssum. Dat lukte niet zo goed in de afgelopen twee jaren, voorla door Corona. Nu voor de zomervakantie kon echter de draad weer opgepakt worden.

Er viel heel wat te bespreken over mantelzorg. Wanneer ben je mantelzorger? Hoeveel mantelzorgers zijn er eigenlijk in Brunssum? Waarom vraagt maar de helft van het aantal geregistreerde mantelzorgers bij het Steunpunt Mantelzorg het mantelzorgcompliment aan? Moet het mantelzorgcompliment niet anders? Het was kortom een informatieve bijeenkomst die hopelijk leidt tot ideeën en acties.

Wil je ook meepraten? Heb je onderwerpen die van belang zijn? Neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Jaarverslag 2021 SMO-Raad Brunssum

Het jaar 2021 was - net als 2020 - voor de SMO-Raad Brunssum een typisch Coronajaar. De SMO-Raad en haar werkgroepen kwamen minder dan gebruikelijk bij elkaar. Het interne bestuurlijke overleg en het bestuurlijk overleg met de gemeente (bestuur en betrokken wethouders en coördinerend ambtenaar Sociaal Domein) konden in aangepaste vorm wel voortgezet worden.

De samenwerking met de wethouders en de beleidsambtenaren binnen het Sociaal Domein ontwikkelde zich ook in 2021 positief. Maar het verloop bij de ambtenaren bemoeilijkte de samenwerking. Vooral Raadscollege en werkgroepen hadden daar last van. Er konden weinig schriftelijke adviezen op eindversies van beleidsnota’s worden gegeven. De Raad krijgt adviesaanvragen zo laat dat tijd ontbreekt voor een degelijk advies. De verordening geeft hiervoor een termijn van 6 weken. Deze termijn wordt veelal niet gehaald.

Lees meer...

Open brief aan politieke partijen Brunssum

Brunssum heeft een nieuwe gemeenteraad. De SMO-raad wil met de nieuwe raadsleden en het college van burgermeester en wethouders de goede samenwerking voortzetten. Want op het sociaal terrein is in Brunssum nog genoeg te doen. Die aandachtspunten heeft de SMO-Raad samengevat in een open brief aan de politieke partijen.

De SMO-Raad (voluit de Raad voor de Sociaal-Maatschappelijke Ondersteuning) brengt in een open brief de belangrijkste punten voor de komende jaren onder de aandacht van alle politieke partijen in Brunssum. Ze hoopt dat die zaken een plek krijgen in het nieuwe coalitieakkoord.

Lees meer...