Klankborden over Mantelzorg

De Klankbordgroep boog zich donderdag 21 juli over de Mantelzorg. Het onderwerp was het enige op de agenda. Maar daarover bleek in zaal Concordia genoeg te bespreken. 

In de klankbordgroep praten gewone burgers vier keer per jaar met elkaar over alle actuele sociale onderwerpen In Brunssum. Dat lukte niet zo goed in de afgelopen twee jaren, voorla door Corona. Nu voor de zomervakantie kon echter de draad weer opgepakt worden.

Er viel heel wat te bespreken over mantelzorg. Wanneer ben je mantelzorger? Hoeveel mantelzorgers zijn er eigenlijk in Brunssum? Waarom vraagt maar de helft van het aantal geregistreerde mantelzorgers bij het Steunpunt Mantelzorg het mantelzorgcompliment aan? Moet het mantelzorgcompliment niet anders? Het was kortom een informatieve bijeenkomst die hopelijk leidt tot ideeën en acties.

Wil je ook meepraten? Heb je onderwerpen die van belang zijn? Neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Jaarverslag 2021 SMO-Raad Brunssum

Het jaar 2021 was - net als 2020 - voor de SMO-Raad Brunssum een typisch Coronajaar. De SMO-Raad en haar werkgroepen kwamen minder dan gebruikelijk bij elkaar. Het interne bestuurlijke overleg en het bestuurlijk overleg met de gemeente (bestuur en betrokken wethouders en coördinerend ambtenaar Sociaal Domein) konden in aangepaste vorm wel voortgezet worden.

De samenwerking met de wethouders en de beleidsambtenaren binnen het Sociaal Domein ontwikkelde zich ook in 2021 positief. Maar het verloop bij de ambtenaren bemoeilijkte de samenwerking. Vooral Raadscollege en werkgroepen hadden daar last van. Er konden weinig schriftelijke adviezen op eindversies van beleidsnota’s worden gegeven. De Raad krijgt adviesaanvragen zo laat dat tijd ontbreekt voor een degelijk advies. De verordening geeft hiervoor een termijn van 6 weken. Deze termijn wordt veelal niet gehaald.

Lees meer...

Open brief aan politieke partijen Brunssum

Brunssum heeft een nieuwe gemeenteraad. De SMO-raad wil met de nieuwe raadsleden en het college van burgermeester en wethouders de goede samenwerking voortzetten. Want op het sociaal terrein is in Brunssum nog genoeg te doen. Die aandachtspunten heeft de SMO-Raad samengevat in een open brief aan de politieke partijen.

De SMO-Raad (voluit de Raad voor de Sociaal-Maatschappelijke Ondersteuning) brengt in een open brief de belangrijkste punten voor de komende jaren onder de aandacht van alle politieke partijen in Brunssum. Ze hoopt dat die zaken een plek krijgen in het nieuwe coalitieakkoord.

Lees meer...

SMO-Raad Brunssum 3e kwartaal 2021

Bij het opstellen van het vorige kwartaalverslag dachten we dat de activiteiten als vanouds opgepakt konden worden. Dat viel dus tegen. Toch is weer het een en ander te melden.

Lees meer...

Jaarverslag 2020 SMO-Raad Brunssum

Door de pandemie kwamen SMO-Raad, werkgroepen en bestuur sporadisch bij elkaar. Wel vond digitaal en bij uitzondering fysiek overleg in aangepaste vorm plaats.

De SMO-Raad streeft permanent naar het verbeteren van de samenwerking met wethouders en ambtenaren in het Sociaal Domein. De Raad slaagde erin bestaande contacten te verstevigen. Daardoor werden veel adviezen al in een vroeg stadium werden gegeven. Zo is nagenoeg afgestapt van het geven van schriftelijke adviezen op eindversies van beleidsnota's. De Raad meent dat deze accentverlegging ten goede is gekomen aan de kwaliteit van het advieswerk.

Lees meer...