Jaarverslag 2021 SMO-Raad Brunssum

Het jaar 2021 was - net als 2020 - voor de SMO-Raad Brunssum een typisch Coronajaar. De SMO-Raad en haar werkgroepen kwamen minder dan gebruikelijk bij elkaar. Het interne bestuurlijke overleg en het bestuurlijk overleg met de gemeente (bestuur en betrokken wethouders en coördinerend ambtenaar Sociaal Domein) konden in aangepaste vorm wel voortgezet worden.

De samenwerking met de wethouders en de beleidsambtenaren binnen het Sociaal Domein ontwikkelde zich ook in 2021 positief. Maar het verloop bij de ambtenaren bemoeilijkte de samenwerking. Vooral Raadscollege en werkgroepen hadden daar last van. Er konden weinig schriftelijke adviezen op eindversies van beleidsnota’s worden gegeven. De Raad krijgt adviesaanvragen zo laat dat tijd ontbreekt voor een degelijk advies. De verordening geeft hiervoor een termijn van 6 weken. Deze termijn wordt veelal niet gehaald.

Lees meer...

Open brief aan politieke partijen Brunssum

Brunssum heeft een nieuwe gemeenteraad. De SMO-raad wil met de nieuwe raadsleden en het college van burgermeester en wethouders de goede samenwerking voortzetten. Want op het sociaal terrein is in Brunssum nog genoeg te doen. Die aandachtspunten heeft de SMO-Raad samengevat in een open brief aan de politieke partijen.

De SMO-Raad (voluit de Raad voor de Sociaal-Maatschappelijke Ondersteuning) brengt in een open brief de belangrijkste punten voor de komende jaren onder de aandacht van alle politieke partijen in Brunssum. Ze hoopt dat die zaken een plek krijgen in het nieuwe coalitieakkoord.

Lees meer...

SMO-Raad Brunssum 3e kwartaal 2021

Bij het opstellen van het vorige kwartaalverslag dachten we dat de activiteiten als vanouds opgepakt konden worden. Dat viel dus tegen. Toch is weer het een en ander te melden.

Lees meer...

Jaarverslag 2020 SMO-Raad Brunssum

Door de pandemie kwamen SMO-Raad, werkgroepen en bestuur sporadisch bij elkaar. Wel vond digitaal en bij uitzondering fysiek overleg in aangepaste vorm plaats.

De SMO-Raad streeft permanent naar het verbeteren van de samenwerking met wethouders en ambtenaren in het Sociaal Domein. De Raad slaagde erin bestaande contacten te verstevigen. Daardoor werden veel adviezen al in een vroeg stadium werden gegeven. Zo is nagenoeg afgestapt van het geven van schriftelijke adviezen op eindversies van beleidsnota's. De Raad meent dat deze accentverlegging ten goede is gekomen aan de kwaliteit van het advieswerk.

Lees meer...

Iedereen kan sporten

Sport en bewegen is iets voor iedereen. Het is niet alleen leuk om te doen, het heeft ook een positieve invloed op de gezondheid, het is goed voor het zelfvertrouwen en sociale contacten. Voor mensen met een beperking is het echter niet vanzelfsprekend om dichtbij een passend sport- en beweegaanbod te vinden.

Iedereen Kan Sporten is een samenwerkingsvetrband tussen verschillende gemeenten. Samen met diverse partners in de gemeenten zetten zij zich in om samen de sporten voor mensen met een beperking een betere en prominentere plaats te geven in Parkstad. 

Chantal Bos, de regioconsulent voor Iedereen Kan Sporten Parkstad en westelijke Mijnstreek, is het aanspreekpunt voor verenigingen, onderwijsinstellingen en organisaties over alles op het gebied van aangepast sporten. Ook met individuele vragen over sport- en beweegactiviteiten voor mensen met een beperking kunnen je bij haar terecht.

Contactgegevens:

Chantal Bos

Regioconsulente Iedereen Kan Sporten (IKS) Parkstad en Westelijke-Mijnstreek

T: 0651326763

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kijk ok op https://iedereenkansporten-parkstad.nl/ voor meer informatie

Heb je hulp nodig bij het zoeken naar een geschikte sport?

Kinderen met een beperking t/m 18 jaar kunnen zich inschrijven voor hulp bij het zoeken naar een geschikte sport via https://iedereenkansporten-parkstad.nl/sportloket-zuid/ of zich melden bij de regioconsulente.  Kinderen krijgen dan een intakegesprek met de beweegmakelaar om te zoeken voor een geschikte sport in de buurt.

Heb je een lichamelijke beperking en wil je gebruik maken van sporthulpmiddelen?

Er kan gebruik gemaakt worden van de sporthulpmiddelenuitleen. Personen afhankelijk van een sporthulpmiddel kunnen gratis een sporthulpmiddel (zoals sportrolstoel, handbike of racerunner) aanvragen via https://www.unieksporten.nl/uitleen. Er kan voor maximaal 6 maanden een sporthulpmiddel gratis uitgeprobeerd worden. Zie ook https://iedereenkansporten-parkstad.nl/sporthulpmiddelen-aanvraag/

Heb je een andere vraag of wil je meer informatie over aangepast sporten?

Neem dan contact op met de regioconsulent, Chantal Bos! https://iedereenkansporten-parkstad.nl/contact/